МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА И УСЛУГИТЕ. ТЕ РЕГЛАМЕНТИРАТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ОТ ВАША СТРАНА, МАТЕРИАЛИТЕ В НЕГО И НАШИТЕ УСЛУГИ

Последна промяна 14 юни 2013 г.

Общи положения

Настоящият уебсайт (с изключение на свързаните сайтове) („Сайт“) се притежава и контролира от SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH („SPD“) – компания, учредена в Швейцария. Той се администрира от трети страни от името на SPD. Освен това SPD по свое усмотрение може да предоставя конкретни услуги в определени страни (напр. тези на отдела за обслужване на клиенти) („Услуги“). Наличността и съдържанието на Услугите се различават в отделните страни. Настоящите Условия за използване важат също и за канала Clearblue в youtube.com и всяко позоваване на Сайта включва този канал.

Чрез влизане в Сайта и Услугите Вие приемате настоящите Условия за използване в тяхната последна версия, която се публикува от време на време в тази секция на Сайта. Поради това трябва периодично да преглеждате тези условия, тъй като те може да са променени от последното Ви посещение. За Услугите може да важат допълнителни условия.

До Сайта и Услугите има достъп от различни държави по света. Тъй като във всяка от тях действат закони, които може да се различават от тези на Швейцария, с влизането на Сайта и Услугите Вие показвате, че освен настоящите Условия за използване приемате и че за всички въпроси, възникнали от или свързани с използването и съдържанието на Сайта и Услугите, важат изключително законите на Швейцария. Също така приемате и изпращате до неизключителната юрисдикция на съдилищата на Женева, Швейцария, всичко във връзка с тези въпроси. Ако не приемате тези Условия за използване, моля, не използвайте Сайта и Услугите.

Наличност на продуктите

Никое споменаване на продукт или услуга в този Сайт или при предоставяне на Услугите не представлява предложение за продажба или доставка на този продукт или услуга. В настоящия Сайт може да са упоменати продукти, които още не са регистрирани или одобрени в дадена държава. Моля, попитайте местния фармацевт за продуктите, които се предлагат във Вашата държава. Преди покупка на определен продукт или услуга трябва да се обърнете за конкретен съвет за това, дали са налични или подходящи. Изображенията на продукти имат само илюстративна цел.

Ограничение на отговорността

Сайтът и цялата информация и свързаните материали, които съдържа, както и цялата информация и свързаните материали, дадени като част от която и да е услуга, се предоставят „както са“ само с обща информативна цел. Те не следва да се използват като основа за конкретна цел и не се дава никакво заявление, гаранция или обещание, изрично или подразбиращо се, че тази информация е точна, актуална, пълна, достатъчна или подходяща. Трябва да използвате собствената си преценка при анализа на информацията, предоставяна чрез Сайта и Услугите, и чрез използването им приемате риска, че тази информация може да не е точна, актуална, пълна, достатъчна или подходяща за нуждите или изискванията Ви.

ВИНАГИ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ И ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЕЛИЯ ЕТИКЕТ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И УПЪТВАНЕТО НА ПРОДУКТА ПРЕДИ УПОТРЕБА. ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ТОЗИ САЙТ, МАТЕРИАЛИТЕ И/ИЛИ УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ SPD, НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА И ТЕХНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ТРЕТИ СТРАНИ, НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДА ЗАМЕСТВА МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ ИЛИ МЕДИЦИНСКО ИЗСЛЕДВАНЕ ОТ КВАЛИФИЦИРАН МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ. SPD и нейните свързани лица не са практикуващи лекари и не предоставят медицински услуги или съвети. 

Нито SPD и нейните свързани лица, нито нейните ръководители, служители или представители не носят отговорност за загуба, щета или разход, възникнали от достъпа до или използването на този Сайт, информация или материали, съдържащи се в него, или сайт, свързан с него, и която и да е Услуга, включително, но не само, пропусната печалба, косвени, случайни, последващи или наказателни щети (дори ако SPD и нейните свързани лица, ръководители, служители или представители са били предупредени за възможността от такива щети).

SPD си запазва правото да прави промени и корекции по и/или да преустановява достъпа до този Сайт и/или Услугите, когато счете за необходимо и без уведомление. Настоящият Сайт и/или Услугите може да не е достъпен понякога поради неизправности на мрежата, софтуера или хардуера, или грешки на доставчици трети страни, дейности по актуализиране или разработка. SPD не носи отговорност за недостъпността на Сайта и/или Услугите по което и да е време и за какъвто и да е период, включително, но не само, за щети, възникнали в резултат на тази недостъпност.

Право на SPD да използва съдържание, представено от потребител

В някои секции на този Сайт може да бъдете поканени да качите или да споделите лична информация (име, местожителство, имейл, телефон, информация за здравословното ви състояние, дата на раждане и др.), разкази, снимки, ноу-хау, коментари, идеи, въпроси, техники или други подобни („Съдържание“).

С това Вие давате съгласието си за безплатно, неограничено използване навсякъде по света на Съдържанието от страна на SPD, нейните свързани лица и посочени трети страни за включването му в Сайта или в други материали в какъвто и да е формат (цифров, печатен, социални мрежи и др.) за промоционални и други цели.

SPD и нейните свързани лице ще имат право, изцяло по свое усмотрение и без уведомление, да използват или не, да премахват, изтриват, разпространяват, разкриват, копират, променят, редактират, адаптират, създават производни произведения, да показват публично и да превеждат цялото или част от това Съдържание без ограничение, и да упълномощават други за същото. Освен това SPD има право да използва безплатно идеи, концепции, ноу-хау, дизайни или техники, включени в това Съдържание, за каквито и да е цели, включително, но не само, разработване, производство, проектиране и маркетинг на продукти и други изделия, включвайки тези идеи, концепции, ноу-хау, дизайни и техники.

В случай че оттеглите съгласието си, това ще важи само от момента, в който SPD получи оттегленото съгласие от Вас, за бъдещо използване на Съдържанието с изключение на всички материали, създадени и представени по-рано.

Понякога SPD актуализира Сайта с ново Съдържание. SPD си запазва правото да избира най-подходящото според нея съдържание за публикуване и не може да даде гаранция, че предоставеното от Вас съдържание ще бъде публикувано и налично за преглеждане в Сайта или където и да е на друго място.

Когато заявявате услуги (напр. тези на отдела за обслужване на клиенти), може да бъдете поканени да споделите лична информация, като име, местожителство, имейл, телефон, информация за здравословното съдържание, дата на раждане и др. („Информация за услуги“). Чрез споделяне на Информация за услуги Вие давате съгласието си на SPD, нейните свързани лица и други компании трети страни да използват тази Информация, за да изпълнят вашата заявка. Освен това, когато заявявате Услуги, може също така да получите покана да споделите Съдържание, която имате право да приемете или отхвърлите по ваше желание, без това да се отрази върху Услугите, които сте заявили. Ако приемете да споделите Съдържание, за него важат условията по-горе.

Потребителско поведение

Чрез използването на Сайта и Услугите Вие приемате, че всяка информация, която предоставяте, е вярна и точна. Подаването на непоискана информация, като например въпроси, коментари или предложения, посредством този Сайт или други средства за комуникация не се счита за поверително. SPD и нейните свързани лица нямат какъвто и да е вид задължение към Вас във връзка с такава информация.

Вие приемате, че подаденото или публикувано от Вас Съдържание няма да нарушава правата на друго лице и че няма да съдържа клеветнически, опозоряващ, неприличен или незаконен материал. Цялото съдържание, публикувано в Сайта, може да се следи. SPD си запазва правото незабавно да премахне Съдържание, което по нейно обосновано мнение съдържа материал, който е клеветнически, опозоряващ, неприличен, непочтен, нарушава правата на някое лице, насажда омраза или по друг начин е неприемлив или незаконен съгласно приложимото законодателство.

Права на интелектуална собственост

Copyright ©2008-2013 SPD. Всички права запазени. Всички авторски права и други права на интелектуална собственост във всички текстове, изображения, графики, звуци, софтуер, общ външен вид и други материали в този Сайт и в които и да е материали на SPD са собственост на SPD и нейните свързани компании (с изключение на съдържание на трета страна, което е идентифицирано като такова) или са включени с разрешение на съответния им собственик.

Може да преглеждате този сайт и да възпроизвеждате извадки от него (с изключение на съдържание на трета страна, идентифицирано като такова) чрез отпечатване, изтегляне на твърд диск и разпространение към други хора за лична некомерсиална домашна употреба. Такова използване във всички случаи следва да бъде само с информативна цел и бележката за авторски права по-горе трябва да се вижда във всички възпроизведени материали с препратка към Условията за използване.

Никой възпроизведен материал от която и да е секция на Сайта не може да се продава или разпространява с цел търговска печалба, нито може да се модифицира или включва в друго произведение или публикация, независимо дали на хартия, или в електронен формат, включително публикуването му на друг сайт.

Нищо на този уебсайт не следва да се тълкува като косвено предоставяне, чрез лишаване от правото на възражение или по друг начин, на право за използване или лиценз за използване на авторско право, патенти, търговски марки, логотипи и марки за услуги на SPD. SPD защитава правата си на интелектуална собственост в съответствие с приложимото законодателство.

Търговски марки

Всички търговски марки, марки за услуги и логотипи, показвани на този Сайт, са или собственост, или се използват по лиценз от SPD и нейните свързани лица и всички права са запазени. Те включват, но не само, името „SPD“ и логото и имената на продукти, включително PERSONA®, Clearblue®, Clearplan®, Conception Indicator™, Intima™ и Wish for a Baby™ (известен още като Kinderwunsch™ и Envie d'un Bébé™). Неупълномощената употреба на търговска марка, марка за услуги или лого е строго забранена.

Свързани сайтове

На различни места в Сайта може да ви бъдат предложени автоматични връзки към интернет страници на трети страни, които имат връзка с конкретен аспект на този Сайт. Това не означава, че SPD е свързана или одобрява който и да е от тези сайтове или техните собственици. Макар че SPD се надява, че тези сайтове ще представляват интерес за Вас, нито тя и нейните свързани лица, нито някой от нейните ръководители, служители или представители носи отговорност за сайтовете на трета страна, съдържащата се в тях информация или тяхната достъпност.

Информация за Вас и Вашите посещения на Сайта и Услугите

Ние обработваме информация за Вас в съответствие с нашата Декларация за поверителност. Чрез използване на Сайта и Услугите ни Вие давате съгласието си за такава обработка и използване на информацията за Вас, включително Вашите лични данни, в съответствие с тази Декларация.

Вируси, незаконно проникване и други престъпления

Не трябва да злоупотребявате с нашия Сайт, като вкарвате вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са злонамерени или вредни от технологична гледна точка. Не трябва да се опитвате да получите неупълномощен достъп до нашия Сайт или който и да е сървър, компютър или база данни, свързани със Сайта.

Нарушаването на тази клауза се счита за криминално престъпление. Ние ще докладваме за всяко такова нарушение на съответните правоприлагащи органи и ще сътрудничим на тези органи, като разкрием пред тях самоличността Ви. В случай на нарушение правото Ви да използвате Сайта ни се прекратява незабавно.

SPD, нейните свързани лица и доставчици трети страни не носят отговорност за загуба или щета, причинени от разпределена атака за отказ на услуга, вируси или други вредни от техническа гледна точка материали, които може да заразят Вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или друг собствен материал, вследствие на използването на Сайта ни от Ваша страна или изтеглянето на материал, публикуван в Сайта, или някой уебсайт, свързан със Сайта.

Разделност на клаузите

До степента, до която някоя от клаузите на настоящите Условия за използване бъде счетена за незаконна, невалидна или неприложима, тя ще бъде отделена или заличена, без това да засегне приложимостта на останалите клаузи.

Лица за контакт

Ако имате коментари или въпроси относно настоящите Условия за използване или Декларацията за поверителност, искате да докладвате за нарушение на някое от тях или искате да заявите достъп, корекция или изтриване на лични данни, пишете на адрес SPD Swiss Precision Diagnostics Ltd., Attn. General Counsel at 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Switzerland или на имейла на SPD privacy@spdspark.com.

Ако имате въпроси относно продуктите, се свържете с отдела за обслужване на клиенти. Той се администрира от свързаната компания на SPD SPD Development Company Limited във Великобритания. Информацията за контакт с отдела за обслужване на клиенти е посочена в Сайта на Вашата държава, в раздел „Контакти“. Моля, пригответе се да съобщите номера на партидата от опаковката на продукта. Обажданията до отдела за обслужване на клиенти може да се проследяват или записват с цел контрол на качеството и личните Ви данни да се събират, както е описано по-горе.

Благодарим Ви, че посетихте нашия Сайт.