Последна промяна 7 юни 2013 г.

SPD се ангажира да защитава неприкосновеността на личния Ви живот. За целите на Закона за защита на данните SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH е компанията, която контролира обработването на личните Ви данни в този Сайт. SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH и нейните свързани лица използват трети страни за администриране на този Сайт, включително Peer 1 Hosting.

Настоящата Декларация за поверителност описва типа информация, която се събира от SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, нейните свързани лица и доставчици трети страни, наети от SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH („SPD“), в този Сайт („Сайт“) и при извършването на услугите („Услуги“), и начините, по които SPD използва и защитава тази информация. Настоящата Декларация също така Ви предоставя информация какво да правите, ако не искате Личните Ви данни (дефинирани по-долу в „Събиране на Лични данни“) да се събират, когато посещавате Сайта или заявявате Услуги, и как можете да видите, коригирате, изтриете или откажете да бъде използвана в бъдеще информацията, която вече сте предоставили.

Настоящата Декларация важи само за този Сайт и Услуги. Тя не е приложима за, включително, но не само, банери, лотарии и други реклами или промоции, които SPD може да спонсорира или в които да участва на сайтове, собственост на трети страни. SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH си запазва правото да променя или премахва настоящата Декларация за поверителност. SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH ще публикува всяка нова или променена Декларация тук и Ви препоръчва да посещавате често тази секция, за да бъдете винаги информирани.

Вашето съгласие с настоящата Декларация за поверителност

Чрез използване на този Сайт, или, ако са налични, Услугите, които SPD предоставя (например чрез обаждане до нашия вътрешен отдел за обслужване на клиенти на SPD), Вие приемате условията на настоящата Декларация за поверителност, както е публикувана в тази секция на Сайта. За този Сайт и Услуги важат освен това Условията за използване.

Ако не приемате някое условие в настоящата Декларация, не предоставяйте никакви Лични данни (дефинирани по-долу в „Събиране на Лични данни“) в този Сайт или когато заявявате Услуги.

Моля, имайте предвид, че ако решите да не предоставяте Лични данни, няма да можете да извършвате някои действия, включително, но не само, достъп до определени секции на Сайта, участие в лотарии или състезания, заявяване на образци, получаване на отговор, бюлетин или друга комуникация от SPD, получаване на достъп до Услуги и/или изпращане на имейли до SPD.

Събиране на Лични данни, предоставяни доброволно

В настоящата Декларация за поверителност „Лични данни“ означава информацията, която може да разкрие самоличността Ви, като например име, физически адрес, телефонен номер, информация за кредитни карти и банкови данни, екранно име, дата на раждане, информация за здравословното Ви състояние, имейл адрес и всяка друга информация, която може разумно да се използва за идентифициране на Вашата личност.

Когато използвате този Сайт или Услуги, SPD може да събира част или всички тези Лични данни. SPD няма да събира никакви Лични данни, освен ако не предоставяте тези данни доброволно.

Когато предоставяте на SPD Лични данни, Вие упълномощавате SPD да използва тази информация в съответствие с настоящата Декларация за поверителност. Това включва правото Ви да ограничавате използването от страна на SPD на Личните данни, както е описано в настоящата Декларация, и да заявявате достъп до Личните данни, които SPD събира в Сайта, за да ги коригирате, да откажете използването им в бъдеще или да поискате да бъдат изтрити. (Вж. раздел „Лица за контакт“ по-долу). Ако искате да откажете по-нататъшното използване на данните Ви, имайте предвид, че такъв отказ ще важи от този момент за всяко използване на данните Ви в бъдеще, но не и за използване, което вече се е случило въз основа на Вашето съществуващо съгласие.

SPD не събира и не съхранява целенасочено Лични данни на деца, които са под 18 години. Ако детето Ви ни е представило данни, без да посочи действителната си възраст, и Вие искате те да бъдат премахнати, свържете се с нас и ние ще ги изтрием (вж. „Лица за контакт“ по-долу).

Как SPD използва Вашите данни 

Когато предоставяте Лични данни в този Сайт или заявявате Услуги, SPD ще ги използва за конкретната цел, за която са събрани, и Вие давате съгласието си за такова използване, включително, но не само, както следва:

Чрез използване на този Сайт и/или някоя от Услугите Вие се съгласявате, че SPD може да поиска от компании трети страни да обработват или анализират събраните данни, включително Вашите Лични данни, за да разбира и обслужва потребностите на клиентите.

Ако се абонирате за имейл бюлетин или поискате информация от SPD, Вие давате съгласието си на SPD да Ви изпраща информация и/или предложения относно продукти на SPD и/или Услуги, които SPD смята, че може да представляват интерес за Вас, или за да Ви покани да участвате в проучване, промоция или други дейности, свързани с нашите продукти (включително, но не само, отзиви за нашите продукти). По всяко време може да откажете SPD да се свързва с Вас. (Вж. „Лица за контакт“ по-долу за подробности как да се отпишете.)

Ако заявите продукт или Услуга от SPD, Вие давате съгласието си на SPD да използва Личните Ви данни и да ги споделя с доставчици и други компании трети страни, за да изпълнят заявката Ви (включително, но не само, да позволят доставка на продукта или Услугата). SPD не упълномощава тези доставчици и трети страни да използват Личните Ви данни по никакъв друг начин.

Ако изпратите или качите съдържание в Сайта, Вие давате съгласието си това съдържание да се използва както е описано в Условията за използване.

Моля, имайте предвид, че SPD ще разкрие Личните Ви данни, ако това се изисква от закона, заповед за обиск, съдебна призовка или съдебно нареждане. До Личните Ви данни може да имат достъп правоприлагащи или правоохранителни органи съгласно местното законодателство в някои страни.

Друга информация, която SPD може да събира

Този Сайт може също да събира информация от Вас, която не разкрива самоличността Ви. С помощта на бисквитки например SPD може да проследява информация относно датата и часа, когато посетителите са влезли в сайта ни, вида на уеб браузъра, който са използвали, и Сайта, от който са се свързали.

„Бисквитките“ са малки файлове с информация, които се съхраняват от браузъра на твърдия диск на Вашия компютър. SPD може да използва бисквитки, за да събира информация по време на посещението Ви в този Сайт, като например информация кои негови секции посещавате и услугите, които използвате чрез него. SPD събира тази информация, за да приспособи Сайта, продуктите и Услугите си към Вашите потребности и интереси. Бисквитките може също да се използват за ускоряване на Вашето използване на Сайта в бъдеще. Сайтът например може да разпознае, че сте предоставили Лични данни и да направи така, че тези данни да не бъдат искани повече от Вас. Повечето браузъри са настроени по подразбиране да приемат автоматично бисквитки. Ако предпочитате, можете да зададете Вашият да отказва бисквитки или да Ви предупреждава при тяхното изпращане. Отказът от бисквитки на Сайта може да означава, че няма да имате възможност да посещавате определени секции на Сайта или да получавате персонализирана информация, когато го посещавате.

Освен това SPD се опитва постоянно да подобрява обслужването на Сайта. За тази цел SPD може да измерва ефективността на присъствието в интернет, като установи кога сте влизали в Сайта и върху какво сте щракали в него. Статистическите данни от измерванията на Сайта може да се използват за персонализиране на потребителското Ви преживяване в Сайта, както и за анонимна оценка на статистическите данни за използването на Сайта. Може също така да се събира информация за компютъра Ви, като например IP адрес (номер, който се присвоява на компютъра ви, когато сърфирате в интернет), типа на интернет браузъра и операционната система, които използвате, и да се свърже с Личните Ви данни. Целта е да се осигури най-доброто интернет преживяване за посетителите и предоставяне на ефективен информационен ресурс.

Някои от страниците, които посещавате, може също така да събират информация чрез използване на пикселни маркери (наричани още „ясни GIF файлове“), които може да се споделят с трети страни, пряко подпомагащи промоционалните дейности на SPD и развитието на Сайта. Например информацията за използването на Сайта относно посещенията в него може да се споделя с рекламна агенция трета страна за по-добро насочване на банерните реклами в Сайта. Информацията, събрана чрез използване на тези пикселни маркери, не разкрива самоличността Ви, макар че би могла да бъде свързана с Личните Ви данни.

И накрая, SPD може да допълва предоставената от Вас информация с друга пазена от нея информация или получена от трети страни. По този начин SPD се стреми да предоставя по-насочени продукти и услуги, които да отговарят на Вашите потребности.

Връзки към други сайтове

SPD може да предоставя връзки към други сайтове за улеснение на нашите потребители. SPD обаче не носи отговорност за съдържанието или работата на тези други сайтове. SPD не може да гарантира за съдържанието на правилата за поверителност на тези други сайтове, затова Ви препоръчваме да прегледате правилата на съответния сайт, непосредствено преди да го използвате.

Представители и доставчици на услуги

Понякога SPD наема други фирми и физически лица да изпълняват функции от наше име в различни държави. Те може да имат нужда от достъп до Личните Ви данни, но единствено и само за изпълнение на функциите си.

Прехвърляне на информация извън държавата, в която пребивавате

Всяка предоставена от Вас информация може да се прехвърля от държавата, в която пребивавате, към SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, нейни свързани лица или компании трети страни, наети от SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, нейни свързани лица или доставчици. Тези трети страни включват компаниите на Peer 1 Hosting във Великобритания, Франция, Канада и Съединените американски щати.  Чрез използване на този Сайт и/или Услугите Вие приемате това прехвърляне на Личните Ви данни през граница.

Сигурност на данните

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH и нейните свързани лица предприемат разумни мерки, за да защитават Личните Ви данни. Всички разкриващи самоличността Ви данни са обект на ограничен достъп, който е защитен с парола, и се предпазват от външния свят със защитна стена за предотвратяване на неупълномощен достъп, промяна или злоупотреба. Макар че никои мерки за защита не могат да гарантират 100% сигурност, SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH и нейните свързани лица прилагат правила за сигурност, които са предназначени да гарантират, доколкото е възможно, защитата и целостта на цялата Ваша информация, включително на Личните Ви данни.

Лица за контакт

Ако имате коментари или въпроси относно настоящата Декларация за поверителност, искате да докладвате за нарушение във връзка с нея или искате да заявите достъп, корекция или изтриване на Ваши Лични данни, пишете на адрес SPD Swiss Precision Diagnostics Ltd., Attn. General Counsel at 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Switzerland или на имейла на SPD privacy@spdspark.com.

Ако имате въпроси относно продуктите, се свържете с отдела за обслужване на клиенти. Той се администрира от свързаната компания на SPD SPD Development Company Limited във Великобритания. Информацията за контакт с отдела за обслужване на клиенти е посочена в Сайта на Вашата държава, в раздел „Контакти“. Моля, пригответе се да съобщите номера на партидата от опаковката на продукта. Обажданията до отдела за обслужване на клиенти може да се проследяват или записват с цел контрол на качеството и личните Ви данни да се събират, както е описано по-горе.

Благодарим Ви, че посетихте нашия Сайт.