Условия за използване

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА НА SPD И УСЛУГИТЕ. ТЕ РЕГЛАМЕНТИРАТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА НА SPD ОТ ВАША СТРАНА, МАТЕРИАЛИТЕ В НЕГО И НАШИТЕ УСЛУГИ.

Последна промяна: 19 декември 2017 г.

Общи положения

Настоящият уебсайт (с изключение на свързаните сайтове) („Сайт“) се притежава и контролира от SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH („SPD“) – компания, учредена в Швейцария. Той се администрира от компании, явяващи се трети страни, включително Aptum Hosting, които действат от името на SPD. Освен това SPD, по свое усмотрение, може да предоставя някои услуги в определени държави (напр. горещата линия за потребители Careline) („Услугите“). Наличността и съдържанието на Услугите се различават в отделните страни. Настоящите Условия за използване важат също и за канала Clearblue в www.youtube.com и всяко позоваване на Сайта включва този канал.

Чрез влизане в Сайта и Услугите Вие приемате настоящите Условия за използване в тяхната последна версия, която се публикува от време на време в тази секция на Сайта. Поради това трябва периодично да преглеждате тези Условия за използване, тъй като те може да са променени от последното Ви посещение. За Услугите може да важат допълнителни условия.

До Сайта и Услугите има достъп от различни държави по света. Тъй като във всяка от тези държави действат закони, които може да се различават от тези на Швейцария, с влизането в Сайта и достъпа до Услугите Вие показвате, че освен настоящите Условия за използване приемате и това, че за всички въпроси, възникнали от или свързани с използването и съдържанието на Сайта и Услугите, важат изключително законите на Швейцария. Също така приемате и изпращате до неизключителната юрисдикция на съдилищата на Женева, Швейцария, всичко във връзка с тези въпроси. Ако не приемате тези Условия за използване, моля, не използвайте Сайта и Услугите.

Наличност на продуктите

Никое споменаване на продукт или услуга в този Сайт или при предоставяне на Услугите не представлява предложение за продажба или доставка на този продукт или услуга. В настоящия Сайт може да са упоменати продукти, които още не са регистрирани или одобрени в дадена държава. Моля, попитайте местния фармацевт за продуктите, които се предлагат във Вашата държава. Преди покупка на определен продукт или услуга трябва да се потърси конкретна информация за тяхната наличност и пригодност. Изображенията на продукти имат само илюстративна цел.

Ограничение на отговорността

Сайтът и цялата информация и свързаните материали, които съдържа, както и цялата информация и свързаните материали, дадени като част от които и да е Услуги, се предоставят „както са“ само с обща информативна цел. Те не трябва да се приемат за надеждно основание за каквато и да е конкретна цел и не се предоставя декларация, гаранция или обещание, изрични или подразбиращи се, че Сайтът, цялата информация и свързаните материали, съдържащи се в него, както и цялата информация и свързаните материали, предоставени като част от които и да е Услуги, са точни, актуални, пълни, достатъчни или подходящи. Трябва да разчитате на собствената си преценка при оценяване на цялата информация и свързаните материали, предоставяни чрез Сайта и Услугите, и чрез използването на такава информация и свързани материали приемате риска, че може да не са точни, актуални, пълни, достатъчни или подходящи за потребностите и изискванията Ви.

ВИНАГИ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ И ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЕЛИЯ ЕТИКЕТ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И УПЪТВАНЕТО НА ПРОДУКТА ПРЕДИ УПОТРЕБА.  ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ТОЗИ САЙТ, МАТЕРИАЛИТЕ И/ИЛИ УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ SPD, НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА И ТЕХНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ, ЯВЯВАЩИ СЕ ТРЕТИ СТРАНИ, НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДА ЗАМЕСТВА МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ ИЛИ МЕДИЦИНСКО ИЗСЛЕДВАНЕ ОТ КВАЛИФИЦИРАН МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ.  SPD и нейните свързани лица не са практикуващи лекари и не предоставят медицински услуги или съвети. 

SPD и нейните свързани лица, нейните директори, ръководители, служители или представители не носят отговорност за загуба, щета или разход, възникнали от достъпа до или използването на този Сайт, информация или материали, съдържащи се в него, или сайт, свързан с него, и която и да е Услуга, включително, но не само, пропусната печалба, косвени, случайни, последващи или наказателни щети (дори ако SPD и нейните свързани лица, директори, ръководители, служители или представители са били предупредени за възможността от такива щети).

SPD си запазва правото да прави промени и корекции по и/или да преустановява достъпа до този Сайт и/или Услугите, когато счете за необходимо и без уведомление. Настоящият Сайт и/или Услугите може да не е достъпен понякога поради неизправности на мрежата, софтуера или хардуера, или грешки на доставчици трети страни, дейности по актуализиране или разработка. SPD не носи отговорност за недостъпността на Сайта и/или Услугите по което и да е време и за какъвто и да е период, включително, но не само, за щети, възникнали в резултат на тази недостъпност.

Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и освободите от отговорност SPD, нейните директори, ръководители, служители и представители от и срещу всички загуби, разноски, щети и разходи, включително обосновани адвокатски хонорари, в резултат от каквото и да е нарушение на настоящите Условия за използване от Ваша страна или и/или използване на Сайта от Ваша страна (включително небрежно или неправомерно поведение).

Право на SPD да използва съдържание, представено от потребител

Когато качвате или споделяте лична информация (например име, местожителство, имейл, телефон и дата на раждане), разкази, снимки, ноу-хау, коментари, идеи, въпроси и дизайни („Съдържание“) в канали в социални мрежи, администрирани от SPD, които включват страницата на Clearblue® във Facebook, акаунта на Clearblue® в Twitter и акаунта на Clearblue® в Instagram („Канали в социални мрежи“), Вие се съгласявате да предоставите безплатно и неограничено право, действащо в целия свят, на SPD, нейните свързани лица и определените от нея трети лица да използват това съдържане за включване в Сайта или други материали в какъвто и да е формат (цифров, печатен, социална мрежа или др.) за промоционални или други цели.

SPD и нейните свързани лица имат право, изцяло по свое усмотрение и без уведомление, да използват или не, да изтриват, разпространяват, копират, променят, редактират, адаптират, създават производни продукти, показват публично и превеждат цялото или част от това Съдържание без ограничение, както и да упълномощават други за същото. Освен това SPD има право да използва безплатно идеи, концепции, ноу-хау или дизайни, обхванати в това Съдържание, за каквито и да е цели, включително, но не само, разработване, производство, проектиране и маркетинг на продукти и други изделия, като включва тези идеи, концепции, ноу-хау или дизайни.

В случай че оттеглите съгласието си за използване на Съдържанието в бъдеще, то може да влезе в сила само след получаване от SPD на оттеглянето на съгласието Ви. Всички преди това създадени и обменени материали няма да бъдат засегнати.

SPD си запазва правото да избира най-подходящото според нея Съдържание за публикуване и не може да даде гаранция, че предоставеното от Вас Съдържание ще бъде публикувано и налично за преглеждане в Канал в социална мрежа.

Когато заявявате Услуги (напр. чрез Careline), може да се наложи да споделите лична информация, като например име, местожителство, имейл, телефон, информация за здравословно състояние, дата на раждане и др. („Информация за услуги“). Чрез споделяне на Информация за услуги Вие давате съгласието си на SPD, нейните свързани лица и други компании, явяващи се трети страни, да използват тази Информация за услуги, за да изпълнят заявката Ви. Освен това, когато заявявате Услуги, може също да получите и покана да споделите Съдържание, която имате право да приемете или отхвърлите по свое желание, без това да се отрази върху Услугите, които сте заявили. Ако приемете да споделите Съдържание, за него важат условията по-горе.

Потребителско поведение

Чрез използването на Сайта и Услугите Вие приемате, че всяка информация, която предоставяте, е вярна и точна. Подаването на непоискана информация, като например въпроси, коментари или предложения, посредством този Сайт или други средства за комуникация не се счита за поверително. SPD и нейните свързани лица нямат какъвто и да е вид задължение към Вас във връзка с такава информация.

Вие приемате, че подаденото или публикувано от Вас Съдържание няма да нарушава правата на друго лице и че няма да съдържа клеветнически, опозоряващ, неприличен или незаконен материал. Цялото Съдържание, публикувано в Каналите в социални мрежи, може да се следи. SPD си запазва правото незабавно да премахне Съдържание, което по нейно обосновано мнение съдържа материал, който е клеветнически, опозоряващ, неприличен, непочтен, нарушава правата на някое лице, насажда омраза или по друг начин е неприемлив или незаконен съгласно приложимото законодателство.

Права на интелектуална собственост

Copyright ©2017 SPD. Всички права запазени. Всички авторски права и други права на интелектуална собственост във всички текстове, изображения, графики, звуци, софтуер, общ външен вид и други материали в този Сайт и в които и да е материали на SPD са собственост на SPD и нейните свързани компании (с изключение на съдържание на трета страна, което е идентифицирано като такова) или са включени с разрешение на съответния им собственик.

Може да преглеждате този Сайт и да възпроизвеждате извадки от него (с изключение на съдържание на трета страна, идентифицирано като такова) чрез отпечатване, изтегляне на твърд диск и разпространение към други хора за лична некомерсиална домашна употреба. Такова използване във всички случаи следва да бъде само с информативна цел и бележката за авторски права по-горе трябва да се вижда във всички възпроизведени материали с препратка към Условията за използване.

Никой възпроизведен материал от която и да е секция на Сайта не може да се продава или разпространява с цел търговска печалба, нито може да се модифицира или включва в друго произведение или публикация, независимо дали на хартия, или в електронен формат, включително публикуването му на друг сайт.

Нищо в този Сайт не следва да се тълкува като косвено предоставяне, чрез лишаване от правото на възражение или по друг начин, на право за използване или лиценз за използване на авторско право, патенти, търговски марки, логотипи и марки за услуги на SPD. SPD защитава правата си на интелектуална собственост в съответствие с приложимото законодателство.

Търговски марки

Всички търговски марки, марки за услуги и логотипи, показвани на този Сайт, са или собственост, или се използват по лиценз от SPD и нейните свързани лица и всички права са запазени. Без ограничение те включват името „SPD“ и логото и имената на продукти, в това число Clearblue®, Persona®, Accu-Clear® Crystal Clear® и Fact Plus®. Неупълномощената употреба на търговска марка, марка за услуги или лого е строго забранена.

Свързани сайтове

На различни места в Сайта може да Ви бъдат предложени автоматични връзки към интернет страници на трети страни, които имат връзка с конкретен аспект на този Сайт. Това не означава, че SPD е свързана или препоръчва който и да е от тези сайтове или техните собственици. Макар че SPD се надява тези сайтове да представляват интерес за Вас, нито тя и нейните свързани лица, нито някой от нейните директори, ръководители, служители или представители има отговорност или задължение към сайтовете на третата страна, съдържащата се в тях информация или тяхната достъпност.

Информация за Вас и Вашите посещения на Сайта и Услугите

Ние обработваме информацията за Вас в съответствие с нашите Правила за поверителност. Чрез използване на Сайта и Услугите ни Вие давате съгласието си за такава обработка и използване на Вашата информация, включително Вашата лична информация, в съответствие с Правилата за поверителност.

Използваме бисквитки и други технологии за събиране на информация, когато посещавате Сайта ни, включително IP адреса Ви, уеб страниците, които преглеждате, и връзките, върху които щраквате, датата и часа на влизането Ви в Сайта ни, типа на уеб браузъра, който използвате, и сайта, от който сте се свързали. Можете да изтриете и отхвърлите бисквитките в уеб браузъра си.  Можете да научите повече за бисквитките също и като посетите страницата ни „Правила за бисквитки“.

Вируси, незаконно проникване и други престъпления

Не трябва да злоупотребявате с нашия Сайт, като вкарвате вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са злонамерени или вредни от технологична гледна точка. Не трябва да се опитвате да получите неупълномощен достъп до нашия Сайт или който и да е сървър, компютър или база данни, свързани със Сайта.

Нарушаването на тази клауза се счита за криминално престъпление. Ние ще съобщаваме за всяко такова нарушение на съответния правоприлагащ орган и ще сътрудничим на този орган, като му разкрием самоличността Ви. В случай на нарушение правото Ви да използвате Сайта ни се прекратява незабавно.

SPD, нашите свързани лица и доставчици, явяващи се трети страни, не носят отговорност за загуба или щета, причинени от разпределена атака за отказ на услуга, вируси или други вредни от техническа гледна точка материали, които може да заразят Вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или друг собствен материал, вследствие на използването на Сайта ни от Ваша страна или изтеглянето на материал, публикуван в Сайта, или някой уебсайт, свързан със Сайта ни.

Разделност на клаузите

До степента, до която някоя от клаузите на настоящите Условия за използване бъде счетена за незаконна, невалидна или неприложима, тя ще бъде отделена или заличена, без това да засегне приложимостта на останалите клаузи.

Лица за контакт

Ако имате коментари относно Сайта ни или въпроси относно тези Условия за използване, се свържете с нас на адрес [email protected].

Ако имате въпроси относно продуктите, се обадете на Careline. Careline се администрира от SPD Development Company Limited, свързано лице на SPD, в Обединеното кралство. Информацията за контакт с Careline е посочена в Сайта на Вашата държава по местоживеене, в раздел „Контакти“.  Моля, пригответе се да съобщите номера на партидата от опаковката на продукта.  Обажданията до Careline може да се следят или записват с цел контрол на качеството и личната Ви информация да се събира, както е описано по-горе.

Благодарим Ви, че посетихте нашия Сайт.