Правила за поверителност

Последна промяна на 21 декември 2020 г.

Това са правилата за поверителност на SPD.  SPD се състои от SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH и SPD Development Company Limited.  SPD се ангажира да защитава неприкосновеността на личния Ви живот. За целите на Закона за защита на данните SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH е компанията, която контролира обработването на личната Ви информация в този сайт. SPD използва партньори за управление на този сайт.

В настоящите правила са описани типовете информация, които се събират от SPD и нашите партньори на този сайт и при изпълнение на услугите, както и начинът, по който SPD използва и защитава тази информация. Настоящите правила за поверителност предоставят указания какво да правите, ако не желаете Личната Ви информация (дефинирана по-долу в раздела „Събиране на Лична информация“) да се събира, когато посещавате сайта или заявявате услуги. Освен това Ви предоставя напътствия как може да поискате да получите достъп, да коригирате, изтриете или възразите срещу използването в бъдеще на Вашата Лична информация.

Тези правила са приложими само за този сайт и услугите, предоставяни от SPD. Те не са приложими, без това да представлява ограничение, за банери, лотарии и други реклами или промоции, които SPD може да спонсорира или в които да участва в сайтове, собственост на трети страни. SPD си запазва правото да променя тези правила, без да Ви уведомява предварително. SPD ще публикува евентуални нови или променени правила тук и Ви препоръчваме да посещавате тази страница редовно, за да бъдете винаги информирани. 

Чрез използване на този сайт или, ако са налични услугите, които SPD предоставя (например чрез обаждане до фирмената гореща линия за потребители Careline на SPD), Вие приемате условията на настоящите правила, както са публикувани на тази страница.  За този сайт и услуги важат освен това Условията за използване.

Ако не сте съгласни с някое от условията в тези правила, моля, не предоставяйте никаква Лична информация (дефинирана по-долу в раздела „Лична информация, събирана от SPD“) в този сайт или при заявяване на услуги.

Лична информация, събирана от SPD

В тези правила „Лична информация“ означава лично идентифицираща информация, като например:

 • име;
 • пощенски адрес;
 • телефонен номер и записите на обажданията Ви до SPD Careline;
 • банкови данни;
 • екранно име;
 • дата на раждане;
 • имейл адрес;
 • информация за здравословното състояние, например във връзка с използването на продукта;
 • предпочитания за комуникация в бъдеще.
 • Всяка друга информация, която събираме при обажданията Ви, посещенията на сайтовете ни или използването на мобилните ни приложения или услуги и която може в рамките на разумното да се използва за идентифициране на самоличността Ви.

При използването на този сайт или услугите от Ваша страна SPD може да събира някои или всички горепосочени типове Лична информация. SPD няма да събира никаква Лична информация, освен ако не предоставяте тази информация доброволно.

Когато предоставяте на SPD Лична информация, Вие упълномощавате SPD да използва тази информация в съответствие с настоящите правила. Това включва правото Ви, както се изисква или е разрешено от местното законодателство:

 • да ограничавате използването от страна на SPD на Личната информация, както е описано в настоящите правила;
 • да искате достъп до или копия на Личната информация, събирана от SPD в този сайт;
 • да искате от SPD да актуализира или коригира грешки;
 • да възразявате срещу или да ограничавате използването от страна на SPD на Вашата Лична информация; 
 • да искате от SPD да блокира или изтрие Вашата Лична информация от базата ни данни; и
 • да подадете оплакване относно обработката на Вашата Лична информация до съответния надзорен орган за защита на данните.

За да упражните тези права, моля, свържете се с SPD, като използвате данните, посочени в раздел „Лица за контакт“ по-долу; някои от услугите ни могат да Ви се предоставят само ако ни дадете съответната Лична информация. С цел защита на Личната информация, съхранявана от SPD, е възможно SPD да трябва да провери самоличността Ви, преди да Ви разреши достъп до Вашата информация. Където е разрешено от приложимото законодателство, може да се начисли такса, преди SPD да Ви предостави копие на Ваша Лична информация, съхранявана от SPD.

SPD не възнамерява да събира или запазва Лична информация относно деца на възраст под 13 години или както е определено от местните законови изисквания.  Продуктите и услугите ни не са предназначени за деца на възраст под 13 години.   Ако сте под 13 години, моля, не подавайте Лична информация чрез сайта ни без изричното съгласие или участие на родител или настойник.

Как SPD използва Вашата информация 

Когато предоставяте Лична информация в този сайт или заявявате услуги, SPD ще я използва за конкретните цели, за които е била събрана, включително, но не само, следното: 

 • SPD може да поиска от нашите партньори да обработват или анализират събраните данни, включително Вашата лична информация, за да разбере и обслужва потребностите на клиентите.
 • Ако се абонирате за имейл бюлетин или поискате информация от SPD, SPD има право да Ви изпраща информация и/или предложения относно продукти и/или услуги на SPD, които SPD счита, че може да представляват интерес за Вас, или да Ви покани да участвате в проучване, промоция или други дейности, свързани с продуктите ни (включително, но не само, отзиви за продуктите ни). По всяко време може да откажете SPD да се свързва с Вас. (Вижте „Лица за контакт“ по-долу за подробности как да се отпишете.)
 • Ако заявите продукт или услуга от SPD, SPD има право да използва Вашата лична информация и да я споделя с нашите партньори , за да изпълни Вашата заявка (включително, но не само, да позволи доставка на продукта или услугата). Освен за изпълнение на заявката Ви SPD не упълномощава тези партньори да използват Вашата лична информация по какъвто и да е друг начин.

Моля, имайте предвид, че SPD ще разкрие Вашата Лична информация, ако законът изисква това. Личната Ви информация може да се споделя с правоприлагащи или правоохранителни органи съгласно местното законодателство в някои страни.

Друга информация, която SPD може да събира

Този сайт може да събира и друга информация от Вас, например SPD може да проследява информацията относно датата и часа, в който сте посетили сайта ни, типа на уеб браузъра, който използвате, и сайта, от който сте се свързали с нас, с помощта на бисквитки.

Бисквитката е малък файл, който се запазва на устройството Ви, когато посещавате даден сайт, и който може да бъде прочетен от сайта, публикувал бисквитката. SPD може да използва бисквитки, за да събира информация по време на посещението Ви в този сайт, като например информация кои негови секции посещавате и услугите, които използвате чрез него. SPD събира тази информация, за да адаптира сайта, продуктите и услугите си към Вашите потребности и интереси. Бисквитките може да се използват също и за по-бързото използване в бъдеще на сайта от Вас. Сайтът например може да разпознае, че сте предоставили лична информация и да направи така, че тази информация да не бъде изисквана повече от Вас. Повечето браузъри са настроени по подразбиране да приемат автоматично бисквитки. Ако предпочитате, може да настроите браузъра си да отказва бисквитки или да Ви предупреждава при тяхното изпращане. Отказът от бисквитки на сайта може да означава, че няма да имате възможност да посещавате определени секции на сайта или да получавате персонализирана информация, когато го посещавате.

Освен това SPD се опитва постоянно да подобрява популяризирането на сайта. За тази цел SPD може да измерва ефективността на присъствието в интернет, като установи кога сте влизали в сайта и върху какво сте щракали в него. Статистическите данни от измерванията на сайта може да се използват за персонализиране на потребителския Ви опит на сайта, както и за анонимна оценка на статистическите данни за използването на сайта. Може също така да се събира информация за компютъра Ви, като например IP адрес (номер, който се присвоява на компютъра Ви, когато сърфирате в интернет), типа на интернет браузъра и операционната система, които използвате, и да се свърже с Личната Ви информация. Целта е да се осигури най-доброто интернет изживяване за потребителите и предоставяне на ефективен информационен ресурс.

Някои от страниците, които посещавате, може също така да събират информация чрез използване на пикселни маркери (наричани още „ясни GIF файлове“), които може да се споделят с партньори, пряко подпомагащи промоционалните дейности на SPD и развитието на сайта. Информацията за използването на сайта относно посещенията в него например може да се споделя с наша рекламна агенция за по-добро насочване на банерните реклами в сайта. Информацията, събрана с помощта на тези пикселни маркери, не е лично идентифицираща, макар че би могла да бъде свързана с Личната Ви информация.

Когато изтегляте мобилните ни приложения на мобилното си устройство, също може да събираме информация, която предоставяте. Освен това чрез нашите приложения събираме информация и автоматично.

По-долу са дадени примери за типовете информация, които може да събираме автоматично чрез нашите приложения:

 • уникален идентификатор;
 • информация за операционната система на устройството Ви;
 • информация за начина, по който използвате приложението.

И накрая, SPD може да комбинира предоставената от Вас информация с друга съхранявана от нея информация или получена от трети страни. По този начин SPD се стреми да предоставя по-насочени продукти и услуги, които да отговарят на Вашите потребности.

Съдържание, генерирано от потребители 

Някои сайтове на SPD, платформи на социални мрежи и приложения позволяват на потребителите да изпращат собствено съдържание за други функции, като например отзиви и коментари. Моля, имайте предвид, че всяка информация, която подавате или публикувате като съдържание, генерирано от потребители, в сайтовете на SPD или платформите на социални мрежи, може да стане публична информация. Трябва да сте предпазливи, когато решавате да разкриете лична, финансова или друга своя информация в такива подавани материали или публикации. SPD не може да предотврати други потребители да използват такава информация по начин, който може да наруши настоящите правила, законите или личната Ви поверителност и сигурност. SPD не носи отговорност за резултатите от такива публикации.

Обработка на данни

Законовото основание за обработката на Лична информация ще зависи от естеството на взаимодействието, което сте имали с SPD. Типът на данните, които събираме, целта и законовото основание за обработка на данните Ви от наша страна са следните:

Тип данни Цел Основание

Careline

Имейл, име, телефонен номер, име в социалната мрежа, понякога други данни.

За изпълнение на Ваша заявка, установяване на предишни контакти за помощ при текущо използване от Ваша страна на продукт, изпращане на материали, свързани с Ваше запитване, както и за предотвратяване на измами и за изпълнение на законовите ни задължения. Законовият ни интерес за управление на запитвания на клиенти; 

Маркетинг

Имейл, име, телефонен номер, име в социалната мрежа, понякога други данни.

За провеждане на анкетни проучвания за установяване какво мислите относно продуктите ни, изпращане на бюлетини или друга маркетингова информация относно продуктите ни или искане на Вашите отзиви.

Вашето съгласие

 

Това включва Лична информация:

 • която се предоставя на SPD по време на използването на сайта и услугите ни;
 • която изпращате за публикуване в уебсайта ни, в платформите на социални мрежи или чрез нашите услуги;
 • относно използването от Ваша страна на уебсайта и услугите ни;
 • съдържаща се в/ъв или свързана с комуникация, която ни изпращате; или
 • съдържаща се в запитване, което ни изпращате, относно продукти и/или услуги.

Може да обработваме каквато и да е Лична информация, посочена в другите условия на настоящите правила, когато е необходимо за образуване, изпълнение или защита на правни искове, независимо дали в съдебни процеси, или в административна или извънсъдебна процедура. Правното основание за тази обработка са законовите ни интереси и по-конкретно защитата и отстояването на нашите и Вашите законови права, както и тези на други лица.

Целта на нашата обработка на специални категории Лична информация, като например здравна информация, свързана с използването на продукт, е да осигурим високи стандарти на качество и безопасност на продуктите ни.

Връзки към други сайтове

SPD може да предоставя връзки към други сайтове за улеснение на нашите потребители. SPD не носи отговорност за съдържанието или работата на тези други сайтове. SPD не може да гарантира за съдържанието на правилата за поверителност на тези други сайтове, затова Ви препоръчваме да прегледате правилата на съответния сайт, непосредствено преди да го използвате.

Представители и доставчици на услуги

Понякога SPD наема партньори да извършват дейности от наше име в различни държави. Може да се наложи те да осъществяват достъп до Вашата Лична информация, но само за предоставяне на услугите, описани в тези правила.

Прехвърляне на информация извън държавата Ви по местоживеене

SPD може да прехвърля Вашата лична информация в рамките на SPD и/или към други партньори. Вашата лична информация може да бъде прехвърляна, съхранявана и обработвана в държава, различна от тази, в която е била събрана, включително САЩ и Обединеното кралство. В тези случаи ние прехвърляме информацията в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

Въвели сме процедури и средства за контрол, за да гарантираме, че Личната информация е защитена независимо в коя държава се съхранява или къде се прехвърля.

 

Сигурност на информацията

Разполагаме със средства за защита от загуба, случаен, незаконен или неупълномощен достъп или използване на данните. Те са предназначени да се гарантира, доколкото е възможно, сигурността и целостта на цялата наша информация, включително Вашата Лична информация.

Период на запазване на Личната информация

Ще запазваме Лична информация за периода, необходим за изпълнение на целите, описани в настоящите правила, освен ако законът на изисква или не разрешава различен период.

Лица за контакт

Ако имате коментари или въпроси относно правилата ни, искате да съобщите за нарушение на правилата ни или желаете да заявите достъп до, корекция или изтриване на Ваша Лична информация, пишете на адрес SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH., Attention: General Counsel, 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Switzerland, или изпратете имейл на SPD: [email protected]

Моля, разберете, че не можем да изтриваме лична информация в ситуации, в които запазването й от наша страна се изисква за нашите собствени вътрешни бизнес цели или е разрешено по друг начин от законите за защита на данните (като предотвратяване на измами и спазване на закона). В тези ситуации ние ще запазим Вашата информация в съответствие с нашата програма за съхранение на записи и ще я изтрием по сигурен начин в края на периода на съхранение.

Ако имате въпроси, свързани с продуктите, се обадете на горещата линия за потребители Careline. Нашата гореща линия за потребители Careline се администрира от SPD Development Company Limited в Обединеното кралство. Информацията за контакт с Careline е посочена в сайта на Вашата държава по местоживеене, в раздел „Контакти“. 

Моля, пригответе си подръка продукта и всички опаковки, включително фолиевите торбички, когато се обаждате.

Всички обаждания се записват и може да се съхраняват или следят с цел осигуряване на качество и обучение, а Вашата Лична информация може да се събира, както е описано по-горе.

Приемаме всякакви предложения, идеи или коментари, които имате във връзка с нашия сайт. Може да изпращате тези предложения на адрес [email protected].

Благодарим Ви, че посетихте нашия сайт.